බැසිල්ගේ මහ මැතිවරණ යෝජනා රනිල් ප්‍රතික්ෂේප කරයි. – 2024.03.30

හිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා නැවත වතාවක් ජනපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මුණගැසී තිබෙනවා. ඒ ඉදිරි මැතිවරණ සැලසුම් ගැන සාකච්ඡා කිරීම සඳහා බවයි වාර්ථා වන්නේ. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජනාධිපතිවරණයේදී සහය දෙන අපේක්ෂකයා සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් තීන්දුවක් ගෙන නොමැති බව එහිදී බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් පවසා ඇති අතර මහමැතිවරණයක් මුලින් පැවැත්වීමට ජනාධිපතිවරයාගේ...