ජවිපෙ ආණ්ඩුවට හේතුවෙලා යන බව මාධ්‍යයට පේනවනම්, ජනතාවටත් ළඟදිම ඒක තේරෙයි. – 2024.06.18

හිටපු මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ දැන් එකපාරට ළිඳේ ඉන්න ගෙම්බෝ වගේ නැතුව එළියට ඇවිල්ලා අද ලෝකේ බලාගෙන යනවා.අපිට ඒ ගැන සතුටුයි. දැන් ඉන්දියාවට යන්න ඉස්සෙල්ලා එකක් කියලා ආවට පස්සේ ආදරෙන් කතා කරනවා. ඒක ලෝකෙටම කතා කරාට පස්සේ සමස්තයක් වශයෙන් පිළිගන්නවා මෙහෙම තමයි ආර්ථිකයක් ගෙනියන්න තියෙන්නේ. මේ හැම...