• රටේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධ ආයතන, භාණ්ඩාගාරය, මහා බැංකුව, බැංකු, මූල්‍ය ආයතන, රක්ෂණ සමාගම් ආදි මෙකී නොකී සියලුම වැදගත් ආයතන ඇත්තේ රාජපක්ෂවරුන් යටතේ

කැබිනට් අමාත්‍යවරුන්ට හා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ට විෂයන් වෙන්කිරීම රාජ්‍ය ආයතන හා කාර්යභාරයන් වෙන්කරන ජනාධිපතිවරයාගේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය අවසන් වරට නිකුත් කරනු ලැබුවේ ජුලි 08 වැනිදාය. එම ගැසට් පත්‍රයෙන් සිදුකර තිබුණේ ඊට පෙර දින එනම් ජුලි 07 දින ඇමරිකානු පුරවැසි බැසිල් රාජපක්ෂ මුදල් ඇමතිවරයා ලෙස පත්කිරීමට අදාළ විෂයන් වෙන්කිරීමේදී සිදුවූ වරදක් නිවැරදි කිරීමය. ඒ අලුතින් ඇති කරන ලද අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂට පවරන ලද ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති හා සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ තවත් රාජ්‍ය ආයතන 03ක් පැවරීමය. එම ගැසට් පත්‍රයෙන් බැසිල් රාජපක්ෂට පවරා තිබූ ආයතන 03ක් ඒ අනුව අඩුකිරීමය.

ජනාධිපතිවරයා බලයට පත්වූ දා සිට අමාත්‍යවරුන්ට විෂයන් පැවරීමේ මෙම ගැසට් පත්‍රය 18 වතාවක් නිකුත් කර ඇති අතර එමගින් අපට පෙන්නුම් කරන්නේ ජනාධිපතිවරයාගේ වියතුන් සකස් කරනවා යැයි කී, විද්‍යාත්මකව විෂයන් වෙන් කිරීමේ කැබිනට් මණ්ඩලය විහිළුවක් බවට පත්වී ඇති බවයි. නැතිනම් බලයට පත්වී අවුරුදු දෙකකටත් අඩු කාලයකින් ඒ සඳහා මෙතරම් ගැසට් ගැසීමේ අවශ්‍යතාවක් පැන නැඟිය නොහැකිය.

මෙම ගැසට් පත්‍රවලින් ආසන්නම ගැසට් පත්‍ර ගැන සලකා බැලීමේදී වඩා වැදගත් වන්නේ බැසිල් රාජපක්ෂගේ ආගමනයත් සමඟ ජුලි 07 දින නිකුත් කළ 17 වන ගැසට් පත්‍රයය.

එහිදී බැසිල් රාජපක්ෂට අමතරව තවත් රාජපක්ෂවරයෙකුට ජනාධිපතිවරයා සලකා තිබුණි. ඔහු ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂය. වී, ධාන්‍ය …. ලෙස ඇරඹුණ ඔහුගේ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයට එහිදී කාබනික පොහොර නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධන හා සැපයුම් නියාමන යන අලුත් නාමකරණයක් එක්වී තිබුණි. ඒ නිකම්ම නොවේ ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලය, සීමාසහිත ලංකා පොහොර සමාගම, කොළඹ කොමර්ෂල් පොහොර සමාගම හා ශ්‍රී ලංකා ජාතික සාගිනි නිවීමේ ව්‍යාපාරය යන රාජ්‍ය ආයතන 04 ඔහුට එක්කරමින්ය. එම ආයතන ඊට පෙර අයත්ව තිබුණේ පොහොර නිෂ්පාදන හා සැපයුම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය නීතිඥ මොහාන් පී ද සිල්වාටය. මොහාන් පී ද සිල්වාට අයත් ආයතන 04ම දැන් ඔහුගෙන් ඉවත්කර ඇති නිසා ඔහු දැන් කිසිදු රාජ්‍ය ආයතනයක් නැති රාජ්‍ය ඇමතිවරයෙකු බවට පත්වී ඇත. මීට පෙර එවැන්නකුට සිටියේ ගුදම් පහසුකම්, බහාලුම් අංගණ, වරාය සැපයුම් පහසුකම් හා නැව් කර්මාන්ත සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජයන්ත සමරවීර පමණය. ඒ අනුව ජනාධිපතිවරයාගේ විද්‍යාත්මක අමාත්‍යංශවල කිසිදු රාජ්‍ය ආයතනයක් නැති රාජ්‍ය ඇමතිවරුන් සංඛ්‍යාව දැන් 02ක් දක්වා ඉහළ නැග ඇත.

මේ ප්‍රවේශය අපට වැදගත් වන්නේ රාජපක්ෂවරුන්ගේ ඇමතිකම් හා ඔවුන්ට අයත් රාජ්‍ය ආයතන ගැන සාකච්ඡා කරන්නටය. කැබිනට් ඇමති මණ්ඩලය තුළ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ, චමල් රාජපක්ෂ, බැසිල් රාජපක්ෂ හා නාමල් රාජපක්ෂ සිටිති. ඊට අමතරව රාජ්‍ය ඇමතිවරයකු ලෙස ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ සිටී. ඇමතිකමක් නැත්තේ කුළුඳුලේම මෙවර පාර්ලිමේන්තු ආ නිපුන රණවක නම් රාජපක්ෂවරුන්ගේ සහෝදරියගේ පුත්‍රයාටය. ඒත් ඔහු මාතර දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටුවේ ප්‍රධානියාය.

ආරක්ෂක ඇමති හා තාක්ෂණ ඇමති ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂය. අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂට ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති හා සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අමාත්‍යාංශය, බුද්ධ සාසන, ආගමික කටයුතු හා සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශය සහ නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය යන අමාත්‍යාංශ 03ක් තිබේ. චමල් රාජපක්ෂට වාරිමාර්ග ඇමති ධුරයත් ඊට අමතරව රාජ්‍ය ආරක්ෂක හා ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයත් තිබේ. බැසිල් රාජපක්ෂ මුදල් ඇමතිය. නාමල් රාජපක්ෂට තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ධුරයත්, ඩිජිටල් තාක්ෂණ හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයත් තිබේ. ශෂින්ද්‍ර රාජපක්ෂ කාබනික පොහොර නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය ඇමතිය.

ඒ අනුව රාජපක්ෂ පවුලේ අයියා මලෝ හා පුතුන්ට කැබිනට් අමාත්‍යාංශ 08ක් හා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ 03ක් වශයෙන් මුළු අමාත්‍යාංශ 11ක් තිබේ. මීට අමතරව ජනාධිපති කාර්යාලය යටතේද ජාතික ප්‍රමුඛතා යනුවෙන් ජනාධිපතිවරයාගේ කාර්ය සාධක බලකායන්ට අමතරව ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය හා පෝර්ට් සිටි හෙවත් කොළඹ වරාය නගර කොමිෂන් සභාව ඇත. මේ අමාත්‍යාංශ 11 තුළ හා ජනාධිපති කාර්යාලය යටතේ මතුපිටින් බැලූ විට රාජ්‍ය ආයතන 134ක් තිබෙන බව පෙනේ. ඒත් ඇත්ත ආයතන ගණන ඊට වඩා වැඩිය. ඊට හේතුව රාජ්‍ය ආයතන කිහිපයක් එකක් ලෙස දක්වා තිබීමේ අවස්ථා මෙම ගැසට් පත්‍රවල දක්නට ලැබීමය. ඒ සඳහා හොඳම උදාහරණය ඇත්තේ බැසිල් රාජපක්ෂගේ මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතේය. සියලු රාජ්‍ය බැංකු, මූල්‍ය, රක්ෂණ හා ඒවායේ පාලිත සමාගම් හා ආශ්‍රිත ආයතන එහි දක්වා ඇත්තේ එක් රාජ්‍ය ආයතනයක් ලෙසය. නමුත් ඒ යටතේ රාජ්‍ය බැංකු ගණනාවක්, එම බැංකුවලට අනුබද්ධ ආයතන ගණනාවක් තිබේ. එසේම රජයේ ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව ගතහොත් එහි පාලනය යටතේ ලිට්රෝ ගෑස් සමාගම, ලංකා හොස්පිට්ල්ස්, ග්‍රෑන්ඩ් හයට් හෝටල් ව්‍යාපෘතිය ආදිය තිබෙන බව හඳුනාගත හැකිය. ටෙලිකොම් සමාගම සම්බන්ධයෙන් තත්වය එයමය. ඒ අනුව ඇත්ත වශයෙන්ම රාජපක්ෂ පවුලේ සාමාජිකයන් යටතේ නිල වශයෙන් පාලනය වන රාජ්‍ය ආයතන සංඛ්‍යාව ආසන්න වශයෙන් 150ක් පමණ වන බව හඳුනාගත හැකිය.

මෙම සටහනේ වෙන වෙනම දක්වා ඇති මේ රාජ්‍ය ආයතන නිකම්ම නිකම් රාජ්‍ය ආයතන නොවන බව පැහැදිලිය. ඒවා රටේ වැදගත්ම රාජ්‍ය ආයතනයන්ය. එය ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති මුළු රාජ්‍ය ආයතන සංඛ්‍යාව වන 369න් තුනෙන් එකකටත් වඩා වැඩිය. සංඛ්‍යාත්මකව මුළු රටෙන් තුනෙන් එකකටත් වඩා වැඩි රාජ්‍ය ආයතන සංඛ්‍යාවක් රාජපක්ෂවරු පාලනය කරනවා යැයි කිව හැකි වුවත් එසේ පාලනය කරන රාජ්‍ය ආයතනවල ප්‍රබලත්වය අනුව එය ඊට වැඩි එකක් ලෙසද හඳුනාගත හැකිය.

ඒ අනුව 18 වතාවකදී අලුතින් අමාත්‍යාංශ හා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ඇති කිරීමේදී හා විෂයන් වෙනස් කිරීමේදී රාජපක්ෂ පවුලේ සාමාජිකයන් අතර බෙදාගත් රාජ්‍ය ආයතන සංඛ්‍යාවේ වෙනසක් වී නැති බව එම ගැසට් අධ්‍යයනය කිරීමේදී පෙනී යයි.

රටේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධ ආයතන, භාණ්ඩාගාරය, මහා බැංකුව, බැංකු, මූල්‍ය ආයතන, රක්ෂණ සමාගම් ආදි මෙකී නොකී සියලුම වැදගත් ආයතන ඇත්තේ රාජපක්ෂවරුන් යටතේය. මෙතෙක් ඒ ඒ අමාත්‍යාංශය විෂයන්ට අයත්ව තිබූ අරමුදල් පවා දැන් ඇත්තේ ඒ ඒ අමාත්‍යාංශ යටතේ නොව රාජපක්ෂවරුන් යටතේය. එසේ වුවද සැබෑව වන්නේ මුළු රටේ සියලු රාජ්‍ය ආයතන සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය නම් තීන්දු තීරණ ගැනීමේ බලය රාජපක්ෂවරුන්ට ඇති බවත් එය කැබිනට් පත්‍රිකා ඉදිරිපත් කිරීම හා නිලධාරීන් පත්කිරීම ආදියේදී පෙන්නුම් කර ඇති බවත්ය. ඒ අනුව මේ ආණ්ඩුව වූ කලි මෙතෙක් පැවති රාජපක්ෂ ආණ්ඩු මෙන්ම රාජපක්ෂ පවුලේ ආණ්ඩුවක් මිස වෙනසක් නැත.■

කිසිම රාජ්‍ය ආයතනයක් නැති රාජ්‍ය ඇමති

ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්‍ෂට දීම සඳහා මොහාන් පී ද සිල්වා යටතේ තිබුණු රාජ්‍ය ආයතන 04ම දැන් ඔහුගෙන් ඉවත්කර ඇති නිසා ඔහු දැන් කිසිදු රාජ්‍ය ආයතනයක් නැති රාජ්‍ය ඇමතිවරයෙකු බවට පත්වී ඇත.

අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ

ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති හා සැලස්ම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අමාත්‍යාංශය:
ජාතික ක්‍රම සම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව, ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව, ප්‍රතිපත්ති අධ්‍යයන ආයතනය, තිරසර සංවර්ධන සභාව, කොම්ප්ට්‍රෝලර් ජනරාල් කාර්යාලය, තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් හා විගණන ප්‍රමිති සමීක්ෂණ මණ්ඩලය, ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව, සුබසාධක ප්‍රතිලාභ මණ්ඩලය, රාජ්‍ය සේවා අන්‍යොන්‍ය අර්ථසාධක සංගමය, බුද්ධ ශාසන අරමුදල, බෞද්ධ පුනරුද අරමුදල, මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල

බුද්ධ ශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය:
බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව, හින්දු ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව, ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව, මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව, සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව, ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව, ප්‍රසිද්ධ රැඟුම් පාලක මණ්ඩලය, ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව, ජාතික චිත්‍රපටි සංස්ථාව, එස් ඩබ්ලිව් ආර් ඩී බණ්ඩාරනායක ජාතික අනුස්මරණ පදනම, ජේ ආර් ජයවර්ධන පදනම

නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය:
ජාතික භෞතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව, හොටෙල් ඩිවලපර්ස් (ලංකා) පෞද්ගලික සමාගම.

ඇමති නාමල් රාජපක්ෂ

තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය:
ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව, ජාතික තරුණ සේවා සභාව, ජාතික යොවුන් සේනාංකය, සී/ස තරුණ සේවා සමුපකාරය, නායකත්ව සංවර්ධන ජාතික මධ්‍යස්ථානය, මිසිස්බල හා රැකීරක්ෂා දෙපාර්තමේන්තුව, ස්මාර්ට් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය, ජාතික ක්‍රීඩා සභාව

ඩිජිටල් තාක්ෂණ හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය:
කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය, ශ්‍රී ලංකා ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් නැනෝ ටෙක්නොලොජි ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්, ජාතික විද්‍යා හා තාක්ෂණ කොමිෂන් සභාව, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය, ශ්‍රී ලංකා ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් බයෝටෙක්නොලොජි ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්, සියලු තොරතුරු තාක්ෂණ උද්‍යාන.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ

ජනාධිපති කාර්යාලය:
ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය, කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය

ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය:
ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානි කාර්යාලය, ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව, ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව, රාජ්‍ය බුද්ධි සේවාව, ශ්‍රී ලංකා වෙරළාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව, සර් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය, ආරක්ෂක සේවා අණ හා මාණ්ඩලික විද්‍යාලය, ජාතික ශිෂ්‍යභට බලකාය, මිලෝදා ආයතනය (ඇකඩමි ඔෆ් ෆයිනෑන්සියල් ස්ටඩීස්) කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ පීඨයක් ලෙස

තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය:
ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව සහ අනුබද්ධිත ආයතන, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය හා ඊට අනුබද්ධිත ආයතන, ශ්‍රී ලංකා පරිගනක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදය, ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගම හා එහි පාලිත සමාගම් සහ ආශ්‍රිත ආයතන, පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව.

ඇමති චමල් රාජපක්ෂ

වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය:
වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව, උමා ඔය, මොරගහකන්ද, කළුගඟ, ගිං, නිල්වලා, මල්වතු ඔය ඇතුළු අනෙකුත් ප්‍රධාන වාරිමාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘති, ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්‍යම උපදේශක කාර්යාංශය හා එහි පාලිත සමාගම් සහ ආශ්‍රිත සමාගම්, ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරුවරුන්ගේ සභාව

රාජ්‍ය ආරක්ෂක හා ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය:
රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව, ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව, රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සඳහා වන ලේකම් කාර්යාලය, ව්‍යසන කළමනාකරණය සඳහා වූ ජාතික සභාව, ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානය, කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව, ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය, රක්නා ආරක්ෂණ ලංකා ලිමිටඩ්, රසායනික අවි සම්මුතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ජාතික අධිකාරිය, ජාතික අන්තරායකාර ඖෂධ පාලක මණ්ඩලය, ආරක්ෂක සේවා පාසල, ජාතික ආරක්ෂක අරමුදල, ආරක්ෂක පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය, ශ්‍රී ලංකා ජාතික ආරක්ෂක අධ්‍යයනය ආයතනය, ශ්‍රී ලංකා ජාතික ආරක්ෂක විද්‍යාතනය, රණවිරු සේවා අධිකාරිය, අපි වෙනුවෙන් අපි අරමුදල.

ඇමති බැසිල් රාජපක්ෂ

මුදල් අමාත්‍යාංශය: (භාණ්ඩාගාර කටයුතු) මහා භාණ්ඩාගාරය, රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති දෙපාර්තමේන්තුව, ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව, කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව, රාජ්‍ය මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව, භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුව, රාජ්‍ය ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තුව, වෙළඳ හා ආයෝජන ප්‍රතිපත්ති දෙපාර්තමේන්තුව, තොරතුරු තාක්ෂණ කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව, නීති කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව, කළමනාකරණ විගණන දෙපාර්තමේන්තුව, සංවර්ධන මූල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව

(රාජ්‍ය ආදායම් කළමනාකරණ කටයුතු) දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා රේගුව, සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව, ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය, සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය, ආනයන හා අපනයන පාලන දෙපාර්තමේන්තුව

(බැංකු මූල්‍ය හා ප්‍රාග්ධන වෙළඳපල ප්‍රතිපත්ති නියාමන කටයුතු) ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව, සියලු රාජ්‍ය බැංකු, මූල්‍ය, රක්ෂණ හා ඒවායේ පාලිත සමාගම් හා ආශ්‍රිත ආයතන, ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ මණ්ඩලය, ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව හා එහි පාලිත සමාගම් සහ අනුබද්ධ සමාගම්, ණය තොරතුරු කාර්යාංශය, සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා සුරැකුම් පත් හා විනිමය කොමිසම, ශ්‍රී ලංකා අපනයන ණය රක්ෂණ සංස්ථාව,

(අරමුදල් කළමනාකරණය) ලෝහෝර් ආර්යා අරමුදල, වර්ජන කෝලහාල, සිවිල් කලබල හා ත්‍රස්තවාදය පිළිබඳ අරමුදල, ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල, සේවා නියුක්තිකයන්ගේ භාරකාර අරමුදල, ශ්‍රම වාසනා අරමුදල, ජාතික සෞඛ්‍ය සංවර්ධන අරමුදල, වකුගඩු අරමුදල, තේ ශක්ති අරමුදල, කප්රුක අරමුදල, රාජ්‍ය සේවා විශ්‍රාමිකයන්ගේ භාරකාර අරමුදල, සීමාසහිත නිපුණතා සංවර්ධන අරමුදල, දේශීය ණය සහ සංවර්ධන අරමුදල, නිමැයුම්කරුවන්ගේ අරමුදල, තුරුසවිය අරමුදල

(ඈවර කිරීමට හෝ වෙනත් ආයතන සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීමට නියමිත ආයතන) විදුලි සංදේශ දෙපාර්තමේන්තුව, වනජීවි භාරය, ශ්‍රී ලංකා ජනමාධ්‍ය අභ්‍යාස ආයතනය, අභ්‍යන්තර වෙළඳ දෙපාර්තමේන්තුව, මාංශ භෝග හා ධාන්‍ය පර්යේෂණ සහ නිෂ්පාදන අධිකාරිය, සීමාසහිත ජනතා ෆර්ටිලයිසර් එන්ටර්ප්‍රයිසස්, දරුවන් සුරකිමු ජාතික භාර අරමුදල.

රාජ්‍ය ඇමති ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ

ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලය, සීමාසහිත ලංකා පොහොර සමාගම, කොළඹ කොමර්ෂල් පොහොර සමාගම, ශ්‍රී ලංකා ජාතික සාගිනි නිවීමේ ව්‍යාපාර මණ්ඩලය (ජාතික ආහාර ප්‍රවර්ධන මණ්ඩලය) ප්‍රාදේශීය ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන, ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව, ජාතික පසු අස්වනු කළමනාකරණ ආයතනය.

– උපුටා ගැනීම අනිද්දා පුවත්පත