විශාල කරදරක් වුණ ජනපති රනිල්ගෙ හද පතුලෙන් නැගුණු වෛරය.. – 2024.03.17

හිටපු පා.ම. සුජීව සේනසිංහ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ මංගල රැළියේ එතුමාගේ කාර්යභාරය වුණේ සජබයට ප්‍රහාර එල්ල කිරීම. එතුමාට විශාල කරදරයක් බවට පත්වෙලා තියෙනවා සජබය. ඒ ප්‍රහාර එල්ල කරේ එතුමා දන්නවා සමගි ජන බලවේගයට විශාල ශක්තියක්, ඒ වගේම බලයක් මේ මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් එනවා කියන එක. රාජපක්ෂලාගේ සහයෝගයෙන් තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා...