ඉන්දීය විදේශ ‌ලේකම් ආ හේතුව නාමල් හෙළිකරයි – ඇවිල්ලා ඕපා දූප හොයන අයත් ඉන්නවා.

ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා මෙරටට පැමිණ සිටින්නේ, තනාපති සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට බව අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ පවසයි. අද හම්බන්තොට පැවති වැඩසටහනකින් අනතුරුව  ඉන්දීය විදේශ ලේකම්වරයාගේ මෙරට සංචාරය පිළිබඳව මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කරමින් අමාත්‍යවරයා ඒ බව සඳහන් කළේ ය. අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ, තානාපති සම්බන්ධතා ඇති විදෙස් රටවල් සමග ශ්‍රී ලංකාව...