පාර්ලිමේන්තුවේ හැමෝටම ඇමතිකම් දෙන්න පුළුවන්නම් හොඳයි – ශෂේන්ද්‍ර රාජපක්ෂ

ඉදිරියේ සිදු කිරීමට නියමිත තවත් කැබිනට් සංශෝධයක් පිළිබඳව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෂේන්ද්‍ර රාපක්ෂ අද(18) නාරාහේන්පිට ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට පැමිණි අවස්ථාවේදී ඉඟියක් පළ කර තිබේ. ප්‍රශ්නය, හුඟක් අයගේ ඇමති ධූර වෙනස් වීමත් එක්ක ආණ්ඩුවේ මොකක් හරි ලොකු වෙනසක් වෙනවද? රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෂේන්ද්‍ර රාජපක්ෂ , නැහැ ආණ්ඩුව හැම අවුරුද්දෙම වෙනස් වෙන්න ඕනේනේ. ඒකකාධිකාරී විදිහට...