කන්දකින් කඩා වැටුණු වාහනය තවම පහළට යනවා

පා.ම. සුරේන් රාඝවන් මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍ර සුරේන් රාඝවන් මහතා පවසා සිටියේ රටේ ආර්ථිකයෙහි නව තත්වය පිළිබඳවයි . වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/gik656uD1oA