ඉදිරි දිනවල පාර්ලිමේන්තුවේ විශාල බල පෙරළියක් වෙනවා, සජිත් ප්‍රේමදාසට ඒක නවත්වන්න බෑ! – 2024.02.13

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී - පියල් නිශාන්ත මහතා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් අතරතුරදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පියල් නිශාන්ත මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සමග සිටින ප්‍රබල ක්‍රියාකාරී පිරිසිදු දේශපාලන අරමුණින් යුතු ප්‍රබලයින් බොහෝ බොහෝ දෙනෙක් ඉදිරියේදී රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට සහාය පළ කිරීමට සූදානම්ව සිටින බවයි. තවදුරටත් එතුමා පවසා සිටියේ...