රජය මුදල් වංචා කල හැටි අනුර කියූ කතාව

අනුර කුමාර දිසානායක - ජාතික ජන බලවේගය ජනහමුව අමතමින් තම අදහස් දැක්වූ ජාතික ජන බලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා . වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/DIm0G3X_oTU