පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වසන්ත යාපා බණ්ඩාර

වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ ආණ්ඩුව, ජනවරම මංකොල්ල කෑවේ එක් අවස්ථාවකදී පමණක් නෙවෙයි. දැන් ඔවුන් ජනාධිපතිවරණය සහ මහ මැතිවරණය මං පැහැර ගැනීමට රැකවල් ලා ගෙන සිටිනවා.

මේ පැවැත්වෙන ඉදිරි මැතිවරණය කල් දැමීමට කටයුතු කළොත් ජනතාව රොද බැඳගෙන නැවත වතාවක් පාලකයෝ මුහුදට දාන දවස වැඩි ඈතක නැහැ

ඒ සඳහා ජනතාව විසින් අපිව පොළඹවනවා මේ සඳහා නායකත්වය දෙන්න කියලා. ස්ථිරවම කියනවා ඊළඟ මැතිවරණය පැවැත්වීම කල් දැම්මොත් විපක්ෂය විදිහට මේ මැතිවරණය ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් පාරට බැහැලා සටන් කරන්න අපිට සිද්ධ වෙනවා.

සම්පූර්ණ වීඩියෝව නැරැඹීමට>>>>>>>>>>>>>