ලයනල් ගුණයන්ගොඩ

පහුගිය ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ නායකයා හේවගේ කියනවා ඒ කාලේ අසූ අට අසූ නවයේ හරක් හොරු, ස්ත්‍රී දූෂකයෝ, මිනීමරුවෝ මරලා දැම්මා කියලා ප්‍රසිද්ධියේ කියනවා.

මේ රටේ නීතිය අනුව අත්අඩංගුවට ගන්න පුළුවන් පොලිසියට. දඬුවම් කරන්න පුළුවන් අධිකරණයට. අධිකරණ බලයයි, පොලිස් බලයයි දෙකම අරගෙන එහෙනම් මේ මරලා දාලා තියෙන්නේ.

හේවාගේට අපි කියනවා මිනී මැරුවේ වෙන කවුරුත් නොවෙයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කියලා අපට මොන තර්ජන ගර්ජන ආවත් ඔවුන්ට එරෙහිව නගන හඬ අපි නතර කරන්නේ නෑ.

සම්පූර්ණ වීඩියෝව නැරැඹීමට>>>>>>>>>>>>>