මේ අවුරුද්දේ සොම්බි රනිල්ගේ ආණ්ඩුව ඉවර කරනවා

එරංග ගුණසේකර - ජාතික ජන බලවේගය මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ජාතික ජන බලවේගයේ එරංග ගුණසේකර මහතා පවසා සිටියේ ජනතාවට සහන දෙන, මේ රටේ නිෂ්පාදන වැඩිවෙන, ජනතාවගේ සිහින වෙන ජනතා රාජ්‍ය නිර්මාණය කර ගැනීම වෙනුවෙන් ජනතාව පෙරට පැමිණිය යුතු බවයි . වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/LBqniOjT1qE