ලංකාව කන්න නැති තත්වයට පත් කලේකාබනික කෘෂිකර්මයට උපදෙස් දුන් කේවට්ටයෝ

පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ මහාචාර්ය බුද්ධි මාරඹේ මහතා අප වෙබ් නිව්ස් කණ්ඩායම සමඟ රටේ වත්මන් තත්වය ගැන සාකච්ඡාවට එක්වූ මහාචාර්ය බුද්ධි මාරඹේ මහතා පවසා සිටියේ රජය විසින් රසායන පොහොර සහ කෘතිම පලිබෝදනාශක ආනයනය තහනම් කිරීම හේතුවෙන් පසුගිය යල කන්නය විනාශ වූ අතර ඉදිරියට එන මහ කන්නය වත් ගොඩ යාමට නම් දැන්...