විශේෂිත රෝහල් කිහිපයක හැර දිවයිනේ සියලු රෝහල්වල අද (01) සහ හෙට (02) වැඩ වර්ජනයක නිරත වීමට හෙද වෘත්තීය සමිති තීරණය කර තිබේ.

එහි සභාපති සමන් රත්නප්‍රිය මහතා ප්‍රකාශ කළේ, විශේෂිත රෝහල් ඇතුළු කොවිඩ් ප්‍රතිකාර රෝහල් තුළ එම වැඩවර්ජනය ක්‍රියාත්මක නොකළ ද හෙද ගැටලුවලට විසඳුම් ලබා නොදෙන්නේ නම් ඉදිරියේ දී අඛණ්ඩ වර්ජනයකට යොමුවන බවය.

“අඛණ්ඩ විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් කරන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. ඒ විරෝධතා ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ වෙනවා ලංකාවේ තියෙන සියලුම රෝහල් ඒ වගේම මහජන සෞඛ්‍ය සේවාව ඒ වගේම හෙද අධ්‍යාපන සේවාව. රෝහල් 1103 හෙද නිලධාරීන්, ජාතික රෝහල් දෙකක්, ශික්ෂණ රෝහල් 26ක්, මහ රෝහල් 17ක් හා විශේෂිත රෝහල් හැර අනෙක් සියලුම රෝහල්වල හෙද හෙදියන් මේ සඳහා සම්බන්ධ වෙනවා. ලංකාවේ හෙද සාමාජිකත්වය 38,000ක් විතර. ඒ 38,000 වර්ජනයට සම්බන්ධ වීමට නියමිතයි.“