දෙහිවල පොලිසියෙන් තරුණයන් රැගෙන ගොස් නිර්දෝෂි පුද්ගලයන්ට නිකරුණේ හෙරොයින් නඩු දානවා… 2024.06.18

දෙහිවල පොලිසියේ ස්ථානාධිපතිට විරුද්ධව එම ප්‍රදේශයේ ජනතාව මුහුදු මර්ගයේ දෙහිවල දුම්රියපොළ අසල විරෝධතා පුවරු රැගෙන උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්විය. එම උද්ඝෝෂණය අතරතුර මාධ්‍යය වෙත අදහස් දැක්වූ ජනතාව.. ''මගේ මහත්තයා මුහුදු ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා නිදියගෙන හිටියේ. ඕ.අයි.සී මහත්තයා එන්න කිව්වායි කියලා එක්කගෙන ගිහිල්ලා පහමාර වෙනකොට එළියට දානවයි කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ මං ගිහිල්ලා ඇහුවම...