රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩයනා ගමගේ

මාධ්‍ය වෙත් අදහස් දක්වමින් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩයනා ගමගේ මහත්මිය පවසා සිටියේ පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රයේ දී සමඟි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුජිත් සංජය පෙරේරා මහතා තමාට පහර දුන් බවයි.

වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>