චීනේට නොදි ඩඩ්ලි මුදලාලිට පෙට්‍රල් ශෙඩ් දෙන්න අනුර පාර්ලිමේන්තුවට කියයි

පා.ම. අනුර කුමාර දිසානායක පාර්ලිමේන්තුවේ අදහස් දක්වමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසා සිටියේ ආයෝජන වලදී සැළකිලිමත් විය යුතු කරුණු පිළිබඳවයි . වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/jpkQVmwSFD0