ජනපති සටනට පොහොට්ටුවේ අපේක්ෂකයෙක් දමන කතාව බොරු වෙයි! – 2024.06.06

රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශාන්ත බණ්ඩාර ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ වශයෙන්, ඉතිහාසයේ ඉදන්ම වාමාංශික ප්‍රගතිශීලී කඳවුර හැටියට සන්ධානගත වෙලා තමයි ජයග්‍රහණ ලබාගෙන තියෙන්නේ. මැතිවරණ වලට තරඟ වදිද්දී ශ්‍රී ලංකා මහජන පක්ෂය, මහජන එක්සත් පෙරමුණ, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය වැනි පක්ෂ ගණනාවක් එකට එකතු වෙලා එක කඳවුරක් වශයෙන් තමයි ඒ වෙලාවෙදිත් අපි තරඟ...