පුළුවන්නම් ගංවතුර බලන්න මාතරට එන්න බුද්ධික පතිරණ ගෙන් අභියෝගයක්

පා.ම. බුද්ධික පතිරණ - සමඟි ජන බලවේගය දැනට ලංකාවේ පමණක් නොවෙයි විදේශ ගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් සමගත් වඩා හොඳට සංවිධානය වෙමින් යන්නේ සමගි ජන බලවේගය බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බුද්ධික පතිරණ ප්‍රකාශ කර සිටී. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/zhlldksVcbs