චිරන්ත අමරසිංහ

මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් චිරන්ත අමරසිංහ මහතා පවසා සිටියේ ජාතිය ආගම ඉදිරියට දමා නටන නාඩගම් තමන් හොදටම දන්නා බවයි .

වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>