චිරන්ත අමරසිංහ මහින්දගේ හඩ පටයක් ලීක් කරයි

චිරන්ත අමරසිංහ මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් චිරන්ත අමරසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියේ හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ තම පුත් නාමල් රාජපක්ෂගේ අනාගතෙත් විනාස කර දැමු බවයි . වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/dokhEwx8sSo