ජනපති රනිල් වික්‍රමසිංහ

රටේ ඒකීය භාවය හා ස්වාධිපත්‍ය ආරක්ෂා කිරීමට විශාල කැපවීම් කරපු, ත්‍රස්තවාදීන්ට විරුද්ධව සටන් කරද්දී තමන්ගේ පාද නැතිවුණු හෝ අක්‍රීය වුණු රණවිරුවන් ආරක්ෂා කරන්නටත්, ජීවිතය ගෙනියන්න උදවු කරන්නටත් තමයි අපි උත්සහ කරන්නේ.

ඒ අනුව විදුලි පාපැදි අපි ඔවුන්ට ලබා දීලා තියනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම රණවිරුවන්ට එය ලබා දෙන්නේ ඔවුන් කරපු සේවය නිසා. ඔවුන්ට අයිතියක් තියෙනවා ඒක ලබාගන්න.

සම්පූර්ණ වීඩියෝව නැරැඹීමට>>>>>>>>>>>>>