විජිත හේරත්ට හිනාව නවත්තගන්න බැරිවූ පොහොට්ටුවේ “පොඩි සිංඤො”ගේ කතාව.

පා.ම.විජිත හේරත් ජාතික ජන බලවේගය විසින් සංවිධානය කර තිබූ මාධ්‍ය හමුවේදී පා.ම.විජිත හේරත් මහතා පවසා සිටියේ පොහොට්ටුවට ඡන්දය දුන් නිසා රනිල් ජනාධිපති වූ බව නාමල් රාජපකෂ පැවසූ බවයි. වීඩියෝව සඳහා >>>>>>>>>> https://youtu.be/8WnSGnAMEYs