රටේ සියලු දේට ඇඟිලි ගහන බලගතු ජනපති රනිල් පොලිස්පති පත් කරන්න පැකිලෙන්නේ ඇයි ?

පා.ම. විජේපාල හෙට්ටිආරච්චි - සමඟි ජන බලවේගය මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් සමඟි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජේපාල හෙට්ටිආරච්චි මහතා මේ රටේ නැවත වරක් බෝම්බ පිපිරීම් සහ විවිධ රටේ ජාතික සම්පත් වලට යම් යම් අවධානම් තත්ත්වයක් තිබෙන බවයි. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/GBc7dRqGaxc