ප්‍රශ්න තිබුනට අපි හොඳට කාලා බීලා ඉන්න මිනිස්සු

පා.ම. තිස්ස කුට්ටිආරච්චි - ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේ තම අදහස් දැක්වු ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිස්ස කුට්ටිආරච්චි මහතා. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/RPn0rTUbaUA