මේ රටේ අවසාන බලාපොරොත්තුව සජිත් ප්‍රේමදාස,රට ගලවාගත හැකි එකම නායකයා සජිත් ප්‍රේමදාසයි

පා.ම. තිස්ස අත්තනායක - සමඟි ජන බලවේගය මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් සමඟි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිස්ස අත්තනායක මහතා පවසා සිටියේ පැමිණීමට නියමිත ජනධිපතිවරනය සම්බන්ධවයි. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/LHs6xrEnzBA