ආණ්ඩුවක් හැදුවම විතරක් ඇතිද? හොරු අල්ලන්න ඕනෙ නැද්ද? ටිල්වින් ජනතාවගෙන් අසයි.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා නුගේගොඩ පැවති ජන හමුවක දී තම අදහස් දැක්වූ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා මහතා දැක්වූ අදහස්. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/44ulsCbeWsU