ඉතින් සමාජ මාධ්‍ය වාරණය කළ යුතු නැද්ද?

පා.ම. සංජීව එදිරිමාන්න - ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමාජ මාධ්‍ය තුළ ඇති ගැරහීම ඝට්ටනය ඇත්තේ දේශපාලන කණ්ඩායම් තුළ බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සංජීව එදිරිමාන්න මහතා පවසයි. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/nEzxgxwUqw8