සනත් ජයසූරිය ගේ සහයත් අරගලයට

ලෝපතල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සනත්ගේ ජයසූරිය මහතා ජනතා අරගලයට සහය පලකරමින් ගෝල්ෆේස් අරගල භූමියට පැමිණ සිටියා. සම්පූර්ණ වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න >>>>>>