ආණ්ඩුව පන්නන්න කාන්තාව කාන්තාව පෙරමුණට එන්න.

නිරෝෂා අතුකෝරල - සමඟි ජන බලවේගය ආණ්ඩුව දිගින් දිගටම ජනතාව පීඩාවට පත්කිරීම පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කරන අත් පත්‍රිකා බෙදාදීම රාගමදී සිදුකෙරුනී . එහිදී ඒ පිළිබඳව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දැක්වූ නිරෝෂා අතුකෝරළ මහත්මිය. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/Mzb_h78koww