පුත්තලමේ මෝඩ පුතා ගෙවපු විදුලි බිල,නාමල් දැන් ඉතින් සියලු බිල් ගෙවන්න ලෑස්ති වෙන්න

නලින් හේවගේ - ජාතික ජන බලවේගය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ ලක්ෂ 26 ක විදුලි බිල පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සනත් නිශාන්ත මහතා ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වූ නලින් හේවගේ මහතා ජාතික ජන බලවේගය. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/RljO-UMyfVc