ඖෂධ මාෆියාවේ ඇත්ත නැත්ත.

පා.ම. කාවින්ද ජයවර්ධන - සමඟි ජන බලවේගය ඉමියුනෝග්ලොබීන් ඖෂධ ගනුදෙනුව පිළිබඳව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දැක්වූ සමඟි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කාවින්ද ජයවර්ධන මහතා. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/LbLc0jccjqk