ෆේස්බුක් එකෙන් රට හදන්න උත්සාහ කරන අයට වෛද්‍යවරයෙක්ගෙන් දේශපාලන පාඩමක්!

වෛද්‍ය නිලුපුල් පෙරේරා - එක්සත් ජනරජ පෙරමුණ සමාජ මාධ්‍ය වල දේශපාලනය කතා කිරීමට එහා ගිය වගකීමක් පුරවැසියන්ට ඇති බව වෛද්‍ය නිලුපුල් පෙරේරා මහත පවසයි. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/EMDc6BxidZo