ස.ජ.බෙ.මන්ත්‍රීගෙන් ආණ්ඩුවට ප්‍රබල චෝදනාවක්

පා.ම. සී.ජේ.අලවතුවල - සමඟි ජන බලවේගය සමඟි ජන බලවේගය පක්ෂ මූලස්ථානයේ දී අද පැවැති ප්‍රවෘත්ති සාකච්චාවකට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සී.ජේ.අලවතුවල මහතා සහභාගී විය එහි දී එතුමා දැක්වූ අදහස්. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/cfywtdBuCak