ඉන්දියාවෙන් කෝටි 3600ක ණය මුදලක්.

බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා. මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසා සිටියේ නිදහසින් පසුව 75 වසරක් සපිරෙන ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාම දරුණු ආර්ථික අර්බුධයකට හා විදේශ විනිමය අර්බුධයකට හා ණය ආපසු ගෙවීමේ ගැටලුවකට මුහුණ පා ඇති මොහොතක ඉන්දීය ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ උතුරු දුම්රිය මාර්ගයට තිබුණු ප්‍රධාන බාධකය ඉවත්වීම සඳහා සහයෝගය...