ජාතික ආරක්ෂාවට අභියෝගයක් තියෙනවාද?

පා.ම. එම්.යූ.අලි සබ්රි මාධ්‍ය වෙත අදහස් දැක් වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.යූ.අලි සබ්රි මහතා පවසා සිටියේ ත්‍රස්ත විරෝධී නව පනත් කෙටුම්පත ඉදිරි දින කිහිපය තුළ ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරනා බවයි වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/heJzuJ9kvvI