දෙවැනි අරගලයක් කරන්නම වෙනවා

ආචාර්ය අජන්තා පෙරේරා මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ආචාර්ය අජන්තා පෙරේරා මහත්මිය කියා සිටියේ දෙවෙනි අරගලයක් මේ රටේ ඇතිවිය යුතුබවයි. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/T2Q4qFrgQw4