වියත්මග ආර්ථික ඔස්තාර්ලගෙන් ප්‍රවේසම් වෙන්න

පා.ම. පාඨලී චම්පික රණවක මහතා මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් පා.ම. පාඨලී චම්පික රණවක මහතා ආර්ථික අපගමනය පිළිබඳව දැක්වූ අදහස් වීඩියෝව පහතින් >>>>>>>> https://youtu.be/jb8t8ZLtD9M