ඊයේ (ජූලි 4) දිනය තුළ මෙරටින් කොරෝනා ආසාදිතයින් 1,573 දෙනෙකු හඳුනා ගෙන තිබේ.

ඉන් 56 දෙනෙකු විදේශගතව සිට මෙරටට පැමිණ නිරෝධායනය වෙමින් සිටි පුද්ගලයන් වේ.

මෙරටින් හඳුනාගත් ආසාදිතයින් අතරින් වැඩි ම ආසාදිතයින් ගණනක් වාර්තා වී ඇත්තේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙනි. එම සංඛ්‍යාව 249කි.