විශේෂිත අවස්ථාවලදී වයස අවුරුදු 16 ත් 18 ත් අතර තැනැත්තන්ට විවාහ වීම සඳහා අවස්ථාව සලසාදීම කෙරෙහි අධිකරණ අමාත්‍යංශයේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා.

වයස අවුරුදු 16 ට අඩු ගැහැණු දරුවෙකු කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන්  ලිංගික ක්‍රියාවක් සඳහා යොදා ගැනීම ස්ත්‍රී දූෂණය නමැති වරදක් ලෙස නීතියේ දක්වා තිබුණද වයස අවුරුදු 16 ත් 18 ත් අතර පසුවන්නන් සඳහා එම නීතිමය ආවරණය හිමිවන්නේ නැහැ.

එම නීතිමය හිඩැස ආවරණය සඳහා පවතින නීතිය සංශෝධනය කිරීමට අවධානය යොමුව ඇති බවයි අධිකරණ අමාත්‍යංශයේ උපදේශක ජනාධිපති නීතීඥ යූ ආර් ද සිල්වා පැවසුවේ.