හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනී – හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර

මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනී හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය පවසා සිටියේ බොහෝ විට මහ මැතිවරණයක් මෙම වසර තුළ පවැත්වීමට ඉඩ ඇති බවයි.

වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>