ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා

නුගේගොඩ පැවති ජන හමුවක දී තම අදහස් දැක්වූ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා මහතා දැක්වූ අදහස්.

වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>