අද මෙරටින් කොරෝනා රෝගීන් 2 436ක් හදුනා ගත් බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සදහන් කරනවා.

ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොරෝනා රෝගීන් ගණන 230 692යි