අද මෙරටින් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 2028ක් හදුනා ගත් බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සදහන් කරනවා.

ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයින් ගණන 239 689ක් දක්වා ඉහළට