ප්‍රවීණ ජීව විද්‍යා ගුරුවරයෙකු වන තිස්ස ජනනායක විසින් විෂ රහිතව කසිප්පු පෙරණ ආකාරය පිළිබද වීඩියෝවක් නිකුත් කර ඇත.

මෙම වීඩියෝව ඔහුගේ යුටියුබ් නාලිකාව ඔස්සේ මුදා හැර ඇත.

එම වීඩියෝව,