සංචරණ සීමා ඉවත් කිරීමත් සමග බස් හා දුම්රිය ධාවනය සිදුවන අයුරු

සංචරණ සීමා හෙට (21) අලුයම 4.00 ට ඉවත් කිරීමත් සමග පළාත් තුළ සීමිත බස් හා දුම්රිය ගමන්වාර සිදු කිරීමට පියවර ගන්නා බව ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි. ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතා සඳහන් කළේ, සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශවලට අනුකූලව එම සේවා පවත්වාගෙන යාමට උපදෙස් දුන් බවය. අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා පමණක් පොදු ප්‍රවාහනය...