උබලා මොන නීතී ගෙනාවත් අපි ඒ නීතී කඩනවා.

මාධ්‍යවේදී තරිඳු උඩුවරගෙදර මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් මාධ්‍යවේදී තරිඳු උඩුවරගෙදර මහතා පවසා සිටියේ මෙම ජනතා විරෝධී පනත පිළිනොගන්න බවයි . වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/ZAcN9PaYUSU