සුසන්ත ලියනආරච්චි මහතා මාධ්‍ය හමුවේදී දැක්වූ අදහස් – 2024.02.10

සුසන්ත ලියනආරච්චි මහතා සුසන්ත ලියනආරච්චි පවසන ආකායට මහා භාණ්ඩාගාර අධිපති නන්දනාල් වීරසිංහ මහතා ද්විත්ව පුරවැසිභාවයක් හිමි අයෙකු වන බවත්, ඔහු පවසන ආකාරයට ආර්ථික සැලසුම් ක්‍රියාවලිය 2027 දක්වා සැලසුම් කර ඇති අතර ජනාධිපතිවරයා පවසන අන්දමට උල්කාපාතයක් සේ කඩන් වැටුනු රටේ ආර්ථිකය රොකට්ටුවක් ලෙස ඉහළ නංවා ඇති බවත්ය. වීඩියෝව නැරැඹීමට>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/lS_MSzHoKMs