කුඩු අල්ලන මෙහෙයුමට සිවිල් සංවිධාන චෝදනා කරයි

සුරේශ් නන්දිමාල් සිල්වා මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් සුරේශ් නන්දිමාල් සිල්වා මහතා පවසා සිටියේ කිසිම චෝදනාවක් නොකර මිනිස්සුන්ව අත්අඩංගුවට ගන්නා බවයි. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/KU8cL0fMERU