ඉන්දික තොටවත්තට එරෙහිව පැමිණිලි 12 ඇවිත්

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී නිහල් තල්දූව ජෝතිෂවේදී ඉන්දික තොටවත්ත මහතාව අත් අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධව අදහස් දැක්වූ පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී නිහල් තල්දූව මහතා . වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/7_G11qaQrlU